Waar staan wij voor

Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, havo, atheneum-, gymnasium- en gymnasium+ onderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College biedt leerlingen een stimulerende omgeving om samen te werken aan de ontplooiing van hun talent en individuele kwaliteiten.

Persoonlijke aandacht

Het doel van het Staring College is om elke leerling te begeleiden bij de zoektocht naar en voor te bereiden op een passende plaats in de maatschappij. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn onze uitgangspunten voor de manier waarop we dit doen. We zien het als een verantwoordelijkheid van leerling en medewerkers om een leer- en werkomgeving te creëren waarin gewerkt wordt aan optimale ontplooiing. We houden hierbij rekening met individuele kwaliteiten en ontwikkelkansen.

Samen werken aan een passend diploma

De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders vinden we van het grootste belang. We werken gezamenlijk aan de persoonlijke ontwikkeling van en aan een passend diploma voor elke leerling. Een continue verbinding van de school met de maatschappij is een voorwaarde om met elke leerling te kunnen werken aan zijn of haar specifieke talent. Het Staring College heeft daarbij een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoekt die op en speelt daarop in.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT