logo-staring
Wat willen wij

Onze visie

 
Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, mavo, havo, atheneum- en gymnasiumonderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College is een regioschool. Wij bieden elke leerling maatschappelijk relevante kennis en vaardigheden. Wij bereiden leerlingen voor op hun toekomst zodat zij zelfbewust hun weg vinden in de maatschappij. Wij leren onze leerlingen initiatief nemen en creativiteit te tonen.

Daarom:

  • verzorgen wij een breed onderwijsaanbod, zowel in niveaus als in vakken;
  • spannen wij ons in om talenten en mogelijkheden van leerlingen te ontwikkelen;
  • begeleiden wij leerlingen in onderwijs en ondersteunen hen hierbij volgens samenhangende en doorgaande leerlijnen;
  • betrekken wij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de samenleving bij de ontwikkeling van leerlingen.


Het Staring College kenmerkt zich door:

  • goed onderwijs dat er toe doet;
  • betrokken en bevoegd personeel;
  • een open en actieve houding naar alle samenwerkende partners 
    (leerling, ouder, vertegenwoordiger van een instelling of bedrijf).


Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!