Schorsing en verwijdering

Als het mis dreigt te gaan....

Het Stappenplan

Als een leerling bij herhaling wangedrag vertoont en de gebruikelijke correctie niet het gewenste effect oplevert, kan deze leerling in het Stappenplan worden geplaatst. De ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Met de plaatsing in het Stappenplan wordt een duidelijk signaal afgegeven dat de grens van acceptabel gedrag overschreden is. Als het wangedrag van zeer ernstige aard is, kan de betreffende leerling ook direct in een hogere stap geplaatst worden. Herhaling van wangedrag betekent steeds een stap verder in het Stappenplan. Uiteindelijk kan schorsing volgen en daarna kan, indien nodig, een procedure tot verwijdering van school in gang gezet worden. Natuurlijk is plaatsing in het Stappenplan juist bedoeld om te voorkomen dat een leerling qua gedrag verder afglijdt. Door een leerling in het stappenplan te plaatsen, wordt de ernst van de situatie aan de leerling en diens ouders/verzorgers duidelijk gemaakt.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT