logo-staring
Schoolgids
Wijzigingen en aanvullingen schoolgids

blz. 9 Organisatiestructuur
Binnen het vmbo kan een leerling na 2 mavo in het derde en vierde leerjaar mavo of mavo+ volgen.

Aanvulling hoofdstuk 5.6 Passend onderwijs
blz. 25 Na "Zo kunnen wij (...) lichamelijke beperking." dient te volgen:
"Wanneer een leerling langdurig thuiszit, nemen wij contact op met het Samenwerkingsverband. We informeren de ouders hierover."Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!