Artez 3

Samenwerking met Artez conservatorium

We willen leerlingen extra mogelijkheden bieden om zich muzikaal te ontwikkelen en klaar te maken voor een opleiding aan een muziekopleiding.

Samenwerking met Artez conservatorium

Geplaatst op: 05-06-2023

Onze school heeft een overeenkomst getekend met Artez, hogeschool voor de kunsten in Enschede. We maken vanaf  nu deel uit van het traject ArtEZ Connected. In dit traject krijgen muzikaal geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen in het voortgezet onderwijs extra mogelijkheden om hun muzikale ontwikkeling en ambitie vorm te geven en misschien klaar te stomen voor een studie aan een muziekvakopleiding.

In het voortgezet onderwijs geven leerlingen soms aan: “Ïk wil misschien naar het conservatorium”. Artez vindt daarom, de relatie met het VO belangrijk, niet alleen voor de studierichting ‘Docent muziek’ maar binnen alle opleidingen van het Artez conservatorium.

Eén van de afspraken is dat leerlingen van onze school die door onze muziekdocenten zijn voorgedragen, bij voorbaat toegang hebben tot auditierondes. Daarnaast kunnen leerlingen en docenten meedoen aan masterclasses die het conservatorium van Artez organiseert. Muziekdocenten kunnen bij- en nascholing bij Artez volgen.

Bij de ondertekening van het convenant waren aanwezig:
Bob Brinkhof en Joren Stijbos *Staring College) en van Artez Rob Kramer (directeur), Jeroen Katier (hoofd afdeling ‘Docent muziek’) en Floortje Looman (coordinator ArtEZ Connected).

Artez 3

Ga terug