Leerling

Leerling

Zit je al op het Staring College? Dan wil je misschien wel meepraten over het schoolbeleid of wil je weten wanneer je de uitslag van het eindexamen krijgt. Wil je het vakantierooster inzien of weten wanneer een periode eindigt? Klik verder op de button waar je meer over wil weten!

Schoolperioden en lestijden

Lees hier meer over de schoolperioden en lestijden van 2022/2023.

Vakanties en verlof

Bekijk hier het vakantierooster van 2022/2023!

Meepraten

Als leerling op het Staring College heb je inspraak in ons schoolbeleid. Wil je hierover meepraten? Sluit je aan bij de medezeggenschapsraad of een leerlingpanel.

Examen

Weten wanneer je examen doet of de uitslag krijgt?

Activiteiten

Bij het Staring College ondernemen we graag activiteiten en sporten we samen. Wij houden je op de hoogte van onze laatste activiteiten!