Ondersteuning

Ondersteuning

Het Staring College is een school met een veilige leer- en leefomgeving, met aandacht voor de leerling als individu. Als het even niet zo soepel gaat, geven we de ondersteuning die nodig is.

Ondersteuning

 

Coaching op het Staring College

Op onze school heeft elke leerling een coach. Samen met de coach bespreek je waaraan je gaat werken, hoe het doel wordt bereikt en wat hiervoor nodig is. Bij de coach kun je terecht met je vrager of als je iets wilt overleggen. Dat geldt ook voor je ouder/verzorger. Je hebt regelmatig een gesprek met je coach. Ook zijn er een aantal keren per jaar zogenaamde driehoeksgesprekken. Dan zit je samen met je ouder/verzorg en de coach om tafel en bespreek je met elkaar hoe het met je gaat, op school en thuis.
Als je in de onderbouw zit, heb je ook een klassendocent. Die kijkt goed naar de sfeer in de klas, legt uit hoe je moet leren en plannen. De coaches en de klassendocenten overleggen regelmatig met elkaar.

Naast de driehoeksgesprekken zijn er 10-minutengesprekken tussen jou, je ouder/verzorger en vakdocenten. Dan bespreken jullie jouw leerproces van een specifiek vak.

Veel aandacht voor dyslexie

In de brugklas worden leerlingen gescreend op dyslexie. Als er aanwijzingen zijn dat een leerling dyslectisch is, onderzoeken wij dit verder. Wij helpen leerlingen met dyslexie om er goed mee om te gaan met een speciaal begeleidingsprogramma. De leerling krijgt daarnaast meer tijd om een toets te maken en hij of zij mag gebruikmaken van een voorleesprogramma.

 Documenten ondersteuning en begeleiding

Hieronder kun je documenten over onze begeleiding en ondersteuning downloaden

Begeleiding quote1

"Door de Rots en Water-training ben ik zelfverzekerder geworden!"

Mariska

Begeleiding quote2

"Het valt ons op dat er veel aandacht is voor het individuele kind."

Ouder