Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad overlegt met het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals de manier waarop je leert, het schoolplan en samenwerking met andere scholen. Bij belangrijke besluiten vraagt de schoolleiding vooraf advies of instemming aan de MR.

Meer informatie

Heb jij een onderwerp voor de MR?

Heb je een vraag, tip of opmerking waarmee wij onze school kunnen verbeteren? Stuur een mail naar mrsecretariaat@staring.nl. Jouw inbreng wordt in de eerstvolgende vergadering besproken.