Schoolgids en jaarverslagen

Schoolgids & jaarverslagen

In de schoolgids lees je meer praktische informatie over onze school en onderwijsvisie. In onze jaarverslagen kijken we terug op de doelen van onze school. Hoe zijn we erin geslaagd om onze visie en ambities te realiseren? We evalueren jaarlijks met verschillende belanghebbenden van de school. Dit kun je teruglezen in de jaarverslagen. Sinds januari 2022 valt het Staring College onder stichting Portuur. Daarom vind je jaarverslagen vanaf 2022 op www.portuur.nl