Kosten

Kosten

Schoolboeken zijn gratis. Leerlingen bestellen deze zelf bij de firma Iddink. Informatie hierover krijgen alle leerlingen voor de zomervakantie. Is er thuis geen internet? Dan mogen de boeken op school besteld worden. Het boekenpakket wordt in de zomervakantie thuisbezorgd.

Aanvullende leermiddelen

Bij bepaalde vakken is extra lesmateriaal, zoals een woordenboek of gereedschap, onmisbaar. Die zijn voor eigen rekening. Daarnaast zorgen de leerlingen zelf voor sportkleding, schriften, schrijfmateriaal, rekenmachines en dergelijke. Tijdens de kennismakingsdag voor de zomervakantie krijgen de leerlingen hier meer informatie over.

 

Laptop

Wij werken met het principe Bring Your Own Device (BYOD). Leerlingen nemen hun eigen laptop mee naar school. Meer informatie hierover lees je op de pagina Digitaal leren.

Lees meer

Problemen met de betaling

Soms willen ouders/verzorgers hun zoon of dochter wel laten meedoen aan een activiteit, maar zijn de kosten een te zware last. Daar zijn een aantal oplossingen voor:

  • Soms kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op het declaratiefonds of studiefonds van de gemeente. Lees hierover meer op www.leergeld.nl.
  • Het Staring College heeft een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Ouders/verzorgers kunnen hierop aanspraak maken bij een activiteit waar een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd.
  • Het De Vullerfonds kan ik sommige situaties leerlingen uit het voortgezet onderwijs tegemoet komen in hun studiekosten. Lees er meer over op www.devullerfonds.nl
  • Op de www.duo.nl staat informatie over studiekosten en de financiering hiervan.
  • Daarnaast kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de afdelingsleider. Dan zoeken we samen naar een oplossing.