Disclaimer

Disclaimer

Het Staring College besteedt uiterste zorg aan het actueel, toegankelijk, correct en compleet houden van de informatie op al zijn sites. Dat geldt voor internet, intranet en Magister. Het is echter mogelijk dat informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Staring College kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.
Het Staring College kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor informatie e.d. die wordt aangeboden op zogeheten “gelinkte” sites.
Publicaties zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van tekst, fotomateriaal en logo’s e.d. mag alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie.