Meepraten

Meepraten

Als leerling op het Staring College heb je inspraak in ons schoolbeleid. Wil je hierover meepraten? Sluit je aan bij de medezeggenschapsraad of een leerlingpanel.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken, zoals de manier waarop we lessen inrichten, het onderwijsbeleidsplan en samenwerking met andere scholen. Bij belangrijke besluiten vraagt de schoolleiding vooraf advies of instemming aan de MR.

Wie zit er in de MR?

De MR bestaat uit vier ouders, vier leerlingen en acht medewerkers. De ouders worden gekozen door ouders, leerlingen door andere leerlingen en medewerkers door medewerkers. Zij blijven drie jaar in de MR, waarvoor MR-verkiezingen zijn.

Heb jij een onderwerp voor de MR?

Heb je een vraag, tip of opmerking waarmee wij onze school kunnen verbeteren? Stuur een mail naar mrsecretariaat@staring.nl. Jouw mail wordt in de eerstvolgende vergadering besproken.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad

Mevrouw C. Waarle (ambtelijk secretaris) mrsecretariaat@staring.nl

De oudergeleding (OMR)

mevrouw J. Mansveld
de heer J. Lijftogt
de heer A. Vrielink
de heer P. Daams

De leerlingengeleding (LMR)

Kyara Ooijman
Leonie te Velthuis
Tijmen Effting
Kevin Hulshof

De personeelsgeleding (PMR)

de heer J. Palm (voorzitter)
mevrouw A, Koenders
mevrouw B, Booij
mevrouw W. Wesselink
mevrouw S. Schreuder
de heer G. Heemels
de heer P. Exterkate
de heer B. Schatorjé

Leerlingpanels

Wil je meepraten over allerlei zaken die met ons onderwijs te maken hebben? Meld je dan aan voor een leerlingpanel. Je gaat hierbij in gesprek met docenten om te vertellen wat goed gaat op school en wat beter kan. De uitkomst van dit gesprek delen we met de schoolleiding en andere medewerkers van de school. Op deze manier maken we de school samen na ieder leerlingpanel een beetje mooier. Meld je aan via jouw afdelingsleider.