GGD NOG Logo

GGD-onderzoek naar gezondheid klas 2 en 4

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele vraagstukken die de GGD’en en het RIVM onderzoeken met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op vrijwel alle middelbare scholen in onze regio. Ook het Staring College doet hieraan mee.

GGD-onderzoek naar gezondheid klas 2 en 4

Geplaatst op: 04-09-2023

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Alle GGD’en in Nederland voeren het onderzoek op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Het vindt eens in de vier jaar plaats. Op deze manier kan de GGD kijken naar ontwikkelingen in de tijd.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit leerjaar 2 en 4 een online vragenlijst in. Een leraar begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.
Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling. De GGD vraagt wél de viercijferige postcode, omdat de GGD de gegevens op wijk-gemeenteniveau wil analyseren.

Wat doet de GGD met de resultaten?
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar, zowel op landelijk, regionaal als gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op www.kvnog.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn resultaten van eerdere onderzoeken te vinden.

Meer informatie?
Meer info over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl. Heb je nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kun je contact opnemen met Team Onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland door te mailen naar  onderzoek@ggdnog.nl 

GGD NOG Logo

Ga terug